Startside

Regler for fiskeri 2019

Reglerne for fiskeri på LBAa's vand er ændret fra sæsonen 2019. Fredningstiden er nu 01.11 - 16.01 for alle strækninger. Ormefiskeri er ikke tilladt før den 1. maj.

Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op.

Desuden er der sat en kvote på to havørreder pr. dag.  Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes.

Se de detaljerede regler her.

Havørredpremiere med familier, grillhygge og instruktion


Lørdag den 15. juni kl. 18 inviterer foreningen til en nyskabelse, der forhåbentlig kan blive en god tradition. Vi kalder dagen for "Havørredpremiere" i forventning om, at opgangen så småt er i gang.

Desuden vil nogle af foreningens erfarne havørredfiskere fortælle om og instruere i, hvordan man får de sølvblanke skønheder lokket til flue, blink eller spinner.

Det hele rammes ind af grillmad, som foreningen sponserer.

Du er velkommen til at tage familien med.

Vandstand i Binderup Å


Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

Målinger af iltindhold i øvre del af Binderup Å og vandstande i andre vandløb kan du finde på http://www.hydrometri.dk/hyd/

Mærkede bækørreder i Binderup Å

DTU-Aqua har i 2017 og 2018 elfisket og mærket ca. 150 bækørreder på strækningen mellem Pandum Bro og Klæstrup.

I oktober 2019 vender biologerne tilbage for at udføre kontrolfiskeri og foretage ny mærkning. Hensigten er at undersøge, hvor stor overlevelse de større standfisk har.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i denne lille rapport

Luftning af gydebanker ved Hyldal - ny bæk uden om Hyldal møllesø

Læs mere

Nyt grus til gydebanker i Kelbækken

Bækken er et fint gyde- og yngelvand, men de gydebanker, der blev lagt ud for nogle år siden, trængte til friske forsyninger af grus.

Se fotos fra projektet herGydebankeprojekt ved Hyldal er i gang

 

 

Foreningen planlægger at udbedre en gydebanke og etablere to nye på strækningen opstrøms Hyldal Mølle i Sønderup Å.

Som forberedelse til projektet fjernede otte energiske medlemmer lørdag den 8. juni 2019 en tærskel af store sten, som dannede et styrt. Allerede på dagen var vandstanden opstrøms faldet med ca. 10 cm., og forventningen er, at åen i løbet af sommere graver sig længere ned i bunden og dermed gør stryget længere og fladere.

Derved bliver stømhastigheden også lavere, så den passer til en gydebanke. Efter planen skal gydebankerne etableres til efteråret. 

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Nye slyngninger ved Kalstrup

Naturstyrelsen har genslynget 200 meter af Binderup Å, som nu er blevet til 400 meter fint ørredvand. To små bække opstrøms Kalstrup er også blevet genslynget og har fået udlagt grus i 20 gydebanker.

Se hele projektet her

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Kommunen er også i gang med undersøgelser ved Klæstrup Mølles opstemning og ved Gelstrup dambrug.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Blog og Facebook

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

Facebook

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2020. Ansøgning om medlemskab kan sendes til Uffe Westerberg. Brug formularen her.

Copyright © All Rights Reserved