Startside

Regler for fiskeri

Reglerne for fiskeri på LBAa's vand er ændret fra sæsonen 2018. Fredningstiden er nu 01.11 - 28.02 for alle strækninger. Ormefiskeri er ikke tilladt før den 1. maj. Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op. Desuden er der sat en kvote på to havørreder pr. dag. Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes.

Se de detaljerede regler her.

Projekt for nedlæggelse af Gelstrup Dambrug

Aalborg Kommune har den 24.10.2017 fremlagt forslag til nedlæggelse af Gelstrup Dambrug og etablering af nyt åløb på det gamle dambrugsareal.

Forslaget er i offentlig høring frem til den 19. december.

Du kan hente projektforslaget som pdf-fil her

Orientering om den offentlige høring kan hentes som pdf-fil her

 

Vandstand i Binderup Å

 

Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

Målinger af iltindhold i øvre del af Binderup Å og vandstande i andre vandløb kan du finde på http://www.hydrometri.dk/hyd/

Mærkede bækørreder i Binderup Å

DTU-Aqua har den 20.09 elfisket og mærket ca. 100 bækørreder på strækningen mellem Pandum Bro og Klæstrup.

I 2018 vender biologerne tilbage for at udføre kontrolfiskeri. Hensigten er at undersøge, hvor stor overlevelse de større standfisk har.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i denne lille rapport

Hans Jørgen Jensen 1949-2017

 

Torsdag d. 31.08 mistede vi et kært medlem af LBAa. Hans Jørgen Jensen døde efter flere måneders sygdom. Hans Jørgen blev medlem da han gik på efterløn, men nåede på kort tid at sætte et markant fodaftryk ved sin færden langs åens bredder.

Hans hjælpsomme og altid venlige væsen kunne man ikke undgå at bemærke. Når der skulles repareres et spang eller males en hytte kunne man altid regne med Hans Jørgen. Han fik hurtig opbygget et socialt netværk med andre, og det bragte dem på hyggeture til fremmede fiskevande. Det var kendetegnende for Hans Jørgen, at han nød at gå ved åen. Han havde altid tid til at snakke. Så matte havørrederne vente.

Hans Jørgen kunne også fange fisk - og fortælle om fangsten. Klik her for at se et eksempel på LBAas blog

Æret være hans minde

Poul P. Gadegaard 1921-2017

 

Den 24. april døde Poul P. Gadegaard, 95 år gammel. Han blev medlem af LBAa i 1979 og var bestyrelsesmedlem i første halvdel af 1990erne.

Gadegaard, som han altid kaldtes, var foreningsmand med hud og hår, og det nød LBAa godt af, da han med årene trappede ned på arbejde og andre foreningsaktiviteter. Han organiserede det praktiske arbejde ved åen i nogle år.

Binderup Å var hans paradis, hvor han var en flittig gæst, ofte sammen med sin elskede Tove, der strikkede eller syede, mens gemalen fiskede, fotograferede eller filmede.

Gadegaard var også mangeårigt medlem af Ørreden, hvor han blev udnævnt til æresmedlem og med fast hånd og godt humør var dirigent på utallige generalforsamlinger.

Æret være hans minde.

Luftning af gydebanker ved Hyldal - ny bæk uden om Hyldal møllesø

Læs mere

Nyt grus til gydebanker i Kelbækken

Bækken er et fint gyde- og yngelvand, men de gydebanker, der blev lagt ud for nogle år siden, trængte til friske forsyninger af grus.

Se fotos fra projektet her

 

 

"Sportsfiskerliv" var titlen på de erindringer, LBAa's tidligere formand Ove Nielsen arbejdede på inden sin død i 2014. Erindringerne er nu udgivet som en flot bog med mange billeder og masser af fortællinger om et langt liv med fiskestangen.

Du kan læse et lille uddrag fra bogen her

Og du kan læse mere om bogen og om, hvor den kan købes her

LBAa-medlemmer kan også købe bogen direkte hos kasserer Uffe Westerberg, som har redigeret bogen.

Se Orla Bertrams anmeldelse af bogen her

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Nye slyngninger ved Kalstrup

Naturstyrelsen har genslynget 200 meter af Binderup Å, som nu er blevet til 400 meter fint ørredvand. To små bække opstrøms Kalstrup er også blevet genslynget og har fået udlagt grus i 20 gydebanker.

Se hele projektet her

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Kommunen er også i gang med undersøgelser ved Klæstrup Mølles opstemning og ved Gelstrup dambrug.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Blog og Facebook

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

Facebook

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2018. Ansøgning om medlemskab kan sendes til kasserer Uffe Westerberg. Brug formularen her.

Copyright © All Rights Reserved